เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 340

สั่งซื้อ

jobsobrajakan