นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 490

สั่งซื้อ

jobsobrajakan