เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 580

สั่งซื้อ

jobsobrajakan