นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 670

สั่งซื้อ

jobsobrajakan