กรมการแพทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         - ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         - ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         -  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         -  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
1. กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan