บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ

ประกาศบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ที่ 001/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
- ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/อาวุโส จำนวน 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ/อาวุโส จำนวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สำรวจ/อาวุโส (ด้านช่างสำรวจ) จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สำรวจ/อาวุโส (ด้านประเมินทรัพย์สิน) จำนวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา/อาวุโส จำนวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ/อาวุโส จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (ด้านบัญชีเจ้าหนี้) จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (ด้านบัญชีลูกหนี้) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
   1. บริษัทจะประกาศการรับสมัครตำแหน่งตามข้อ 1 ผ่านทางเว็บไชต์บริษัท http://www.srtasset.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 – 10 กรกฎาคม 2567
   2. การเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
   3. ให้ผู้สมัคร Download ใบสมัครงานของบริษัทผ่านทางเว็บไชต์บริษัท http://www.srtasset.com และกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน
   4. ให้ผู้สมัครสแกน (Scan) เอกสารใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครต่างๆ ตามข้อ 6 ส่งมาที่ E-mail address: recruit@srtasset.com ซึ่งเอกสารที่นำส่งทั้งหมดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan