มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์ประจำพิเศษ ด้านพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน
     - วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 15,180
     - วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 20,010

***สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1117

การรับสมัคร
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

jobsobrajakan