กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
       1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
       2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
       3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ
       4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ


2. นักประเมินราครทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
       1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
       2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 9 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
       1) สาขาวิชาโยธา หรือ
       2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
       3) สาขาวิชาก่อสร้าง

5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวท.) จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
       1) สาขาวิชาโยธา หรือ
       2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
       3) สาขาวิชาก่อสร้าง

6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
สาขาวิชาก่อสร้าง

    *** ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
1. กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan