กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

     นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
1. กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan