กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
     1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
     2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
     3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
     4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
     5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
     6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
     7) ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 20 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
     8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
     9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     10) นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
     11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
     12) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
     13) พนักงานวิทยุสือสาร จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     14) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
     15) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
     16) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
     17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 52 อัตรา
     18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพ
     19) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
     20) สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

jobsobrajakan