สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 26 อัตรา
2. นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน 4 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.iccs.ac.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร" หรือ https://iccs.thaijobjob.com

รายละเอียเพิ่มเติม
   - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan