กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไป  (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง )  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในชื่อปริญญาหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

jobsobrajakan