สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2565
จำนวน 79 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานที่ 1 การเงินและบัญชี จำนวน 15 อัตรา
กลุ่มงานที่ 2 จัดประโยชน์ จำนวน 24 อัตรา
กลุ่มงานที่ 3 ธุรการ สารบรรณ จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มงานที่ 4 จัดการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
กลุ่มงานที่ 5 วิชาชีพเฉพาะ จำนวน 26 อัตรา

การรับสมัคร
1. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

jobsobrajakan