กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒปริญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับวุฒปริญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 8 - 27 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.comหรือ https://apps.dlt.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan