กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
2.  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามประกาศแนบท้าย


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 8 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

jobsobrajakan