สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 8 ตําแหน่ง 16 อัตรา

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. ตําารวจรัฐสภาปฏิบัติการ จํานวน 7 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย) จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

8. นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตําแหน่ง 42 อัตรา

9) จ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาปฏิบัติงาน  จํานวน 7 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

10) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 16 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

11) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

12) นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

13) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน    จํานวน 1 อัตรา  
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

14) เจ้าพนักงานจัดทํารายงานการประชุมปฏิบัติงาน จํานวน 16 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com หรือ http://www.senate.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan