สำนักงาน ก.พ. ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 05. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 06. ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน มาตรการการเข้าสถานที่สอบ :: 12. ศูนย์สอบสงขลา

jobsobrajakan