กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สถาปนิก  จํานวน 3  อัตรา

2. วิศวกรโยธา    จํานวน 1  อัตรา

3. วิศวกร       จํานวน 3  อัตรา

4. นักวิชาการสาธารณสุข    จํานวน 2  อัตรา

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์    จํานวน 1  อัตรา
 
6. นักวิชาการพัสดุ    จํานวน 2  อัตรา

7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน 1  อัตรา

8. นิติกร    จํานวน 2  อัตรา

9 นักจัดการงานทั่วไป    จํานวน 1  อัตรา

10. เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 2  อัตรา

11. นายช่างไฟฟ้า   จํานวน 1  อัตรา
(รายละเอียดของเงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://hss.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan