กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จำนวน 6 อัตรา
3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา 
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา 
7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา 
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา 
10. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา 
11. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา 
12. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
13. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
14. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ    จำนวน 11 อัตรา
15 วิศวกรปฏิบัติการ    จำนวน 8 อัตรา
16 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
(รายละเอียดของเงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan