กรมป่าไม้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้  จำนวน 7 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)
    
3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์  จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)
    
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

8.  ช่างไม้  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

กลุ่มงานช่างเทคนิค

10. พนักงานพิทักษ์ป่า  จำนวน 7 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

11. ช่างสำรวจ  จำนวน 10 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

12. ช่างศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

13. นายช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

14. นายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

15. นายช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

16. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

17. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

18. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

19. นักวิชาการป่าไม้  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

20. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

21. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan