กรมทรัพยากรธรณีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาก่อสร้าง

2. ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาก่อสร้าง

3. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาศิลปกรรม

4. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา การออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง เคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและ เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

5. นายช่างไฟฟ่า จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6. นักธรณีวิทยา จำนวน 9 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมทรัพยากรธรณีเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan