สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan