กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง

2. ช่างทาสี จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง

3. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชสเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การรับสมัคร
1. กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นิติกรปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

jobsobrajakan