กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 อัตรา
3.เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 10 อัตรา
5. นานช่างชลประทาน จำนวน 23 อัตรา
6. นายช่างโยธา จำนวน 9 อัตรา
7. นายช่างสำรวจ จำนวน 18 อัตรา
8. นายช่างเครื่องกล จำนวน 93 อัตรา
9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 6 อัตรา
10. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
11. ช่างภาพ จำนวน 6 อัตรา
12. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
13. นายช่างศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 11 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
16. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 11 อัตรา
17. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
18. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
19. วิศวกรวลประทาน จำนวน 30 อัตรา
20. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัคร
1. กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

jobsobrajakan