กรมคุมประพฤติประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 (พระนครศรีอยุธยา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 3 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 4 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 5 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 6 (พิษณุโลก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 7 (นครปฐม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 8 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 9 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. เอกสารแนบท้าย หมายเลข 10 (กรุงเทพมหานคร)

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

jobsobrajakan