กรุงเทพมหานครประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564


ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

jobsobrajakan