สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - การศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoac.jobthaigov.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

jobsobrajakan