กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักพัฒนาสังคม ​จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในทุกสาขา
 
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : gorsorkor4@gmail.com ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links