กรมกิจการสตรีฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจการสตรีฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
3. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
5. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links