สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา 
2. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา 
4. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) จำนวน 5 อัตรา
5. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 3 อัตรา
6. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา
7. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
 
การรับสมัคร
1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links