กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
ส่วนกลาง
1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 12 อัตรา
2. พนักงานการภาษี จำนวน 25 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 52 อัตรา
 
สำนักงานสรรพากรภาค 1
1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 11 อัตรา
2. พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 
สำนักงานสรรพากรภาค 2
1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 39 อัตรา
2. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 
สำนักงานสรรพากรภาค 3
1. พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 12 อัตรา
2. พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/62896.html
 

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links