โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ครูวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)           1 อัตรา
ครูวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)                          1 อัตรา
ครูวิชาการ สาขาวิชาชัววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คนไทยหรือต่างชาติ)          1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links