กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2564
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา 
2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา 
3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักภาษาโบราณปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
10. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี) จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
 
การรับสมัคร
1. กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links