กรมทรัพยากรทางทะเลฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
 
การรับสมัคร
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 27 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links