กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links