กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 86/2564 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
3. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links