สป.กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สป.กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
6. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
8. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 12 อัตรา
9. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
10. เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
11. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
13. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
14. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
15. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
17. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
18. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links