กรมป่าไม้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
8. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา
9. พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
10. ช่างสำรวจ จำนวน 8 อัตรา
11. นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
12. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
14. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links