กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
 
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
8. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
9. ช่างไม้ 1 อัตรา
10. ช่างสำรวจ 1 อัตรา
11. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
12. นายช่างโยธา 1 อัตรา
13. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
14. นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16. นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
19. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
20. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
22. นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
23. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
24. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
25. นิติกร 2 อัตรา
 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
26. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
27. วิศวกรโยธา 4 อัตรา
28. สถาปนิก 2 อัตรา
29. สัตวแพทย์ 6 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links