กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจัดสถานที่พิธีการ จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links