สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 
การรับสมัคร
1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links