กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นาทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 อัตรา
2. นายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links