กรมพัฒนาสังคมฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาสังคมฯเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. 
 
การรับสมัคร
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links