สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเหตุระบบล่ม เพราะผู้เข้าเว็บกว่า 131,947 คน

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเหตุระบบล่ม เพราะผู้เข้าเว็บกว่า 131,947 คน

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเหตุระบบล่ม เพราะผู้เข้าเว็บกว่า 131,947 คน
 
สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับระบบรับสมัครสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ดังนี้ค่ะ
เวลา 08.25 น. มีผู้รอเข้าใช้งานในระบบจำนวน 131,947 คน ซึ่งทำให้ระบบที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ
เวลา 08.30 น. เปิดระบบรับสมัครสอบ ทำให้ระบบล่ม
เวลา 09.30 - 10.00 น. เพิ่ม Server จาก 70 เครื่องเป็น 110 เครื่อง และเพิ่ม Bandwidth เป็น 1.5 GB/s โดยระหว่างเวลาดังกล่าวมีผู้สมัครเริ่มทยอยสมัครได้บางส่วน 
เวลา 13.30 - 14.30 น. มีผู้สมัครสอบสำเร็จ จำนวน 10,330 คน 
เวลา 15.00 น. เริ่มส่ง sms ยืนยันแก่ผู้ที่สมัครสอบสำเร็จ
เวลา 15.30 น. กำลังปรับปรุงระบบเพิ่มเติม โดยจัดหา Server ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะดำเนินเสร็จในเวลา 16.30 น. 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 
 

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links