กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links