กรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. 
 
การรับสมัคร
1. กรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links