คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ราคา 670 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 230 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 430 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 450 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan