คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 630 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 670 บาท
สั่งซื้อ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 570 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 620 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 520 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 660 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan