คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

รายละเอียด

นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงการคลัง

ราคา 340 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร ระดับ 3

นิติกร ระดับ 3

รายละเอียด

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงการคลัง

ราคา 570 บาท
สั่งซื้อ
นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 และ นักส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ระดับ 3

นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 และ นักส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ระดับ 3

รายละเอียด

นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 และ นักส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงการคลัง

ราคา 320 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงการคลัง

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 520 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 570 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan