คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารทั่วไป

พนักงานบริหารทั่วไป

รายละเอียด

พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 340 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 480 บาท
สั่งซื้อ
รอง สว. (สอบสวน)

รอง สว. (สอบสวน)

รายละเอียด

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 420 บาท
สั่งซื้อ
อาสาพัฒนา (อสพ.)

อาสาพัฒนา (อสพ.)

รายละเอียด

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 310 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

รายละเอียด

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 320 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan